O Spoločnosti
Produkty
Služby
Kontakty
 
Slovak
English
Deutch
Russia
Hungary
Poland
 
 
 
 
Prípravky pre Pneuservisy
 
Prípravky na úpravu plnív, sklenených a minerálnych vlákien
 
pre bližšie informácie vyplňte formulár »
 
DISADIL 7200
Kationické mazadlo na báze aminoamidu o sušine ca 65 % hmotn., výrazne znižujúce koeficient trenia medzi textilným vodičom a skleneným vláknom.
 
DISADIL 220
Kationické mazadlo na báze kvartenizovaného alkylaminoamidu o sušine ca 30 % hmotn., bez plastifikačného účinku na vlastnosti lubrikačného filmu (prepregy, striekanie a pod.).
 
DISADIL A - 3071
Vodno - alkoholový roztok zmesi nieónového a kationického mazadla o sušine ca 50 % hmotn.
 
DISADIL 7500
Kationický dispergátor sklenených vlákien so zníženou penivosťou, zvlášť vhodný k výrobe suspenzií sklenených vlákien pri výrobe nízkogramážnych rohoží. Sušina je ca 70% hmotn.
 
DISADIL 020
Kationické antistatické činidlo na báze alkylaminolítneho komplexu s kladným vplyvom na textilné spracovanie a sekanie sklenených vlákien.
 
SLOWAX ES
Tuhá kompozícia na báze emulgátora, mediciálneho oleja a silanizovaného parafínu (52-56°C). Po roztavení je emulgovaný na emulziu typu olej vo vode. Vhodný je k výrobe textilných lubrikácií, hlavne k výrobe texturovaného a objemového skleneného vlákna.
 
KATIONSTAT TK - 4
Kopolyaminohydroxyéterová živica s bisfenolickým skeletom a polyamínom vo vode. Obsah ca 40% hmotn. Poskytuje tuhý, termoplastický film.
 
POLYKATIONESTER - SB
Kationická akrylátová disperzia. Dobre rozpustná v styréne. Vhodná k výrobe lubrikácií, používaných hlavne k úprave sklovláknitých rohoží s dobrou zmáčanlivosťou v polyesterových živiciach.
 
POLYKATIONESTER - AK
Sieťovateľná aminoacetátová disperzia. Po vysušeníé poskytuje tvrdý, v styréne nerozpustný film. Zlepšuje sekateľnosť sklenených vlákien. Obsah ca 40% hmotn.
 
SILADIL 7200
Silanový polymérny väzbový prostriedok s primárnou aminoskupinou vo vicinálnej polohe. Po hydrolýze rozpustný vo vode, poskytujúci tvrdý, termosetický film.
 
SILADIL 7300
Silanový polymérny väzbový prostriedok s etyléndiaminoskupinou vo vicinálnej polohe. Rozpustný a stabilný vo vode a v kyslom prostredí. Tvrdý, číri termosetický film. Zlepšuje okrem adhézie sekateľnosť a textilné spracovanie sklenených vlákien.
 
SILADIL 8300
Silanový polymérny väzbový prostriedok s glycidoxy skupinou vo vicinálnej polohe s bisfenolickým skeletom. Po hydrolýze rozpustný vo vode, poskytujúci tvrdý, číry, termosetický film.
 
SILADIL 8400
Silanový polymérny väzbový prostriedok s vinylovou skupinou vo vicinálnej polohe. Po hydrolýze rozpustný vo vode, poskytujúci číry, termosetický povlak.
 
SILADIL 8500
Silanový polymérny väzbový prostriedok s metakrylovou skupinou vo vicinálnej polohe s bisfenolickým skeletom. Po hydrolýze rozpustný vo vode, poskytujúci tvrdý, číry, termosetický film.
 
SILADIL 8800
Nenasýtený, polymérny väzbový prostriedok s aminoskupinou v reťazci a vinylovou skupinou vo vicinálnej polohe. Po hydrolýze rozpustný vo vode. Okrem zlepšenia adhézie zlepšuje sekateľnosť a textilné spracovanie sklenených vlákien.
 
SLOFLEX SH
Alkylaminosiloxanový polymér, rozpustný po hydrolýze vo vode. Po vysušení poskytujetvrdý, húževnatý povlak. Výrazne zvyšuje pevnosť sklenených vlákien a zvyšuje ich odolnosť voči alkáliám. Pri úprave textilných vlákien zvyšuje ich pružnosť, odolnosť voči obrázii a znižuje ich lámavosť.
 
CEMKOR - P
Inhibítor alkalickej korózie sklenených vlákien pri výrobe výstuží (mriežky, sieťky a pod.) pre stavebný priemysel. Zvlášť vhodný v kombinácii so sieťovateľným polymérom SLOFLEX SH.
 
SEPARAČNÁ PASTA
Tuhá, rozotierateľná zmes na báze mastných derivátov. Zvlášť vhodná ako ochranná separačná vrstva technologických ťažných zariadení sklenených vlákien.
 
FIBERPUR
Prchavá kvapalina na čistenie textilných vodičov, brzdičiek od zbytkov lubrikácií a mazadiel použitých k úprave sklenených vlákien.
 
FIBERPUR - EXTRA
Neprchavá kvapalina, rozpustná vo vode na čistenie technologických zariadení a vodiacich častí (krídla, patky a pod.) od zbytku pojidiel a lubrikácií.
 
FIBERPUR - PLUS
Univerzálny odstraňovač zaschnutých zbytkov pojidiel, lubrikácií, živíc, lepidiel a pod.
 
Copyright © 2007 SLOCHEM® s.r.o. Všetky práva vyhradené.