Vážení obchodní priatelia,

požadovanú kartu bezpečnostných údajov (KBU), či návod k produktu máme pre Vás pripravený a zodpovedá všetkým zákonným požiadavkám. KBU a ďalšie dokumenty sú určené predovšetkým pre našich zákazníkov na požiadanie. Z tohoto dôvodu si vyhradzujeme právo nepredávať ich nikomu inému. Sme nútení požiadať Vás o vyplnenie formulára, na ktorý ihneď po Vašom zaslaní a našom prijatí budeme reagovať.

Ďakujeme za pochopenie.
Prosím o zaslanie :  
Karta bezpečnostných údajov k prod. :
Návod použitia k produktu :
Názov firmy :
Adresa firmy :
IČO :
Meno kontaktnej osoby :
Telefón :
E-mailová adresa :
Vaša správa :