O Spoločnosti
Produkty
Služby
Kontakty
 
Slovak
English
Deutch
Russia
Hungary
Poland
 
 
 
Prípravky pre úpravu sklenených a minerálnych vlákien
 
pre bližšie informácie vyplňte formulár »
 
SLOEPOXID-950
Neionová, vodou riediteľná emulzia epoxidovej živice na báze dianu o priemernej molekulovej hmotnosti 400 s pH ca.4 s mäkkým, lepivým filmom
 
SLOEPOXID -960
Neionová, vodou riediteľná emulzia epoxidovej živice na báze dianu s pH ca. 4, vytvárajúca tuhý film.
 
SLOEPOXID-990
Silanizovaná epoxidová živica na báze propoxylovaného dianu rozpustná vo vode s kyslým pH, vytvárajúca po vysušení tvrdý, termosetický film.
 
POLYKATIONESTER-PK
Kationická, acetátová kopolyaminohydroxyéterová živica s kyslým pH na báze polyamínov, vytvarajúca tuhý film.
 
POLYKATIONESTER-SB
Vodou rieditelná akrylátová, kyslá disperzia, vhodná k výrobe rovingov na striekanie a rohoží pre výstuž nenasýtených polyesterových živíc s rýchlou zmáčavosťou.
 
POLYKATINESTER-SMC
Neionová,vodou rieditelná modifikovaná vinylacetátová disperzia, vhodná k výrobe rovingov k výrobe SMC a sekaného vlákna.
 
SLOPUR-GF
Vodou rieditelná kationická polyuretanová disperzia, vhodná k výrobe sekaných vlákien pre výstuž termoplasov. Po vysušení vytvára tuhý biely film.
 
RETAR-GF
Kyslý polyhydroxyamidoaminooxoniový oligomer, obsahujúci hydroxylové
skupiny vo vicinálnej polohe. Vhodný ako inhibítorr alkalickej korózie sklenených vlákien pri ich použití k výrobe stavebných mriežok.
 
AMINOAMID-DT
Vodou rieditelné kationické aminoamidové mazadlo na báze mastných kyselín, alifatických polyamínov a kyseliny octovej.
 
DISADIL-2020
Kationický kopolyaminoamid na báze polyamínov vhodný ako dispergátor vlákien pri výrobe mokrých sekaných vlákien a aj ako prísada do bielej vody pri výrobe nízkogramážnych rohoží za vzniku rovnorodej suspenzie.
 
DISADIL-8800
Kationické mazadlo na báze stericky tienených aminov,vhodné k výrobe lubrikácií so zvýšenou citlivosťou na sfarbenie vlákien.
 
SLOSIL-G75
Sieťovatelná organokremičitá alkoxyaminoživica, rozpustná vo vode po hydrolýze. Vhodná na reguláciu textilních vlastnostní ako odolnosť vlákien voči abrázii a zlepšenie ich sekatelnosti.
 
SLOSIL-G85
Silanový polymérny väzbový prostriedok s vinylovou skupinou vo vicinálnej polohe. Po hydrolýze rozpustný vo vode, poskytujúci číry, termosetický povlak.
 
SILADIL 7100
Benzylaminopolysilanolový väzbový prostriedok rozpustný vo vode stabilizovaný kyslým pH.
 
SILADIL-7300
Filmotvorný väzbový prostriedok na báze etylendiamínu s polymérnym bisfenolickým skeletom s vicinálními trialkoxyskupinami. Umožňuje zakotvenie aminoskupin aj na inertních materiách jako uhlík, hliník vápenec apod.. Rozpustný vo vode po hydrolýze.
 
SILADIL-8500
Metakrylsilanový polymérny väzbový prostriedok s bisfenolický skeletom. Po hydrolýze rozpustný vo vode,poskytuje tvrdý, číry,termosetický film s vysokou odolnoťou voči vode.
 
SILADIL-7062
Metakrylaminopropylsilanový väzbový prostriedok so zvýšenou afinitou k skleneným a minerálnym vláknam pri ich kontinuálnej úprave. Okrem adhézie zlepšuje aj textilné vlastnosti vlákien, znižuje ich lámavosť. Stabilný v kyslom prostredí.
 
SILADIL-5900
Polyaminosilanový väzbový prostriedok s hydrolyzovatelnými trialakoxyskupinami s polybutylfenylom a antioxidačními vlastnosťami. Po hydrolýze rozpustný vo vode, s tvrdým filmom po vysušení.
 
SLOFOB 9100
Neionová emulzia na báze polydimetylsiloxanu s obsahom aktívnej látky min. 35% hmotnosti.
 
Copyright © 2007 SLOCHEM® s.r.o. Všetky práva vyhradené.