O Spoločnosti
Produkty
Služby
Kontakty
 
Slovak
English
Deutch
Russia
Hungary
Poland
 
 
 
Silanové väzbové prostriedky
 
pre bližšie informácie vyplňte formulár »
 
SILADIL®S-70:
Filmotvorný väzbový prostriedok na báze alkyletyléndiamínu s polymérnym bisfenolickým skeletom. Viskozita max. 900 mPa.s /23 °C a amínové číslo max. 350 mg KOH/g. Prídavkom do vody vytvára klky, ktoré sa postupnou hydrolýzou pri kyslom pH rozpustia na číry roztok. Tvrdý film so zvýšenou odolnosťou voči vode a alkáliám. Zlepšuje pružnosť a sekateľnosť vlákien, ich textilné vlastnosti a zmáčavosť.
 
SILADIL®S-73:
Filmotvorný väzbový prostriedok na báze etyléndiamínu s polymérnym skeletom. Viskozita je max. 1000 mPa.s /23 °C a amínové číslo 250 - 300 mg KOH/g. Rozpustný vo vode pri kyslom pH. Tvrdý film. Hydrofilný účinok.
 
SILADIL® S-83:
Filmotvorný, väzbový prostriedok na báze etyléndiamínu s polymérnym skeletom. Viskozita je max. 1000 mPa.s /23 °C a amínové číslo 250 - 300 mg KOH/g. Rozpustný vo vode pri kyslom pH. Tvrdý film. Zvýšený hydrofilný účinok.
 
SILADIL®S-448:
Filmotvorný nenasýtený väzbový prostriedok s bisfenolickým skeletom. Viskozita je max. 500 mPa.s /23 °C. Rozpustný vo vode po hydrolýze v kyslej oblasti pH. Tvrdý film.
 
SILADIL®7300:
Filmotvorný väzbový prostriedok na báze etyléndiamínu s polymérnym bisfenolickým skeletom. Viskozita je max.1000 mPa.s /23 °C a amínové číslo 250 až 300 KOH/g. Rozpustný vo vode pri kyslom pH. Tvrdý film.
 
SILADIL®S-77:
Filmotvorný väzbový prostriedok na báze polyaminoesterových živíc vo forme 50% roztoku v rozpúšťadle. Prídavkom do vody vzniká okamžite číry roztok . Tvrdý, húževnatý, číry termosetický film.
 
SILADIL®S-75:
Filmotvorný väzbový prostriedok na báze etyléndiamínu s polymérnym skeletom. Prídavkom do vody vzniká okamžite číry roztok. Tvrdý film zlepšujúci textilné vlastnosti sklenených vlákien.
 
SILADIL®S-80:
Filmotvorný amfotérny väzbový prostriedok na báze polyaromatických termoplastov s aminovou skupinou. Prídavkom do vody vzniká okamžite číry roztok. Veľmi tvrdý húževnatý termosetický film po vysušení.
 
SILADIL®S-79:
Filmotvorný väzbový prostriedok na báze oligomérov termoplastov s aminovou skupinou vo forme 50% roztoku v rozpúšťadle. Rozpustný vo vode po hydrolýze v kyslej oblasti pH. Tvrdý film, zvlášť vhodný ako väzbový prostriedok pre termoplasty (PE, PP, PA a pod.)živice a pod.
 
SILADIL®S-7200:
Filmotvorný väzbový prostriedok na báze aminopropyltrialkoxysilanu v postrannom reťazci s bisfenolickým polymérnym skeletom. Rozpustný vo vode po hydrolýze v kyslej oblasti pH. Viskozita je max. 500 mPa.s /23 °C a amínové číslo max. 250 KOH/g. Tvrdý film s minimálnym sfarbením sklenených vlákien.
 
SILADIL®S-56:
Kationický metakrylaminosilanový väzbový prostriedok. Rozpustný vo vode pri kyslom pH. Obsahuje 50% alkoholu ako rozpúšťadlo.
 
SILADIL®6500:
Filmotvorný väzbový prostriedok na báze oligoguanidínu s hydrolyzovateľnými trialkoxysilylskupinami v postrannom reťazci. Rozpustný vo vode v kyslej oblasti pH. Tvrdý film bez sfarbenia. Obsah silanu min. 25% hmotn.
 
SILADIL®3650:
Aminosiloxanový väzbový prostriedok stabilný v kyslej aj alkalickej oblasti pH. Amínové číslo min. 200 mg KOH/g. Obsah rozpúšťadla max. 40% hmotn.
 
SILADIL®7800:
Amfotérny aminokarboxylový silan zvyšujúci odolnosť voči alkáliám pri aplikácii sklenených vlákien v stavebníctve. Obsah rozpúšťadla ca 50% hmotn. Stabilný v celom spektre pH.
 
SILADIL®8650:
Nenasýtený polymérny trietoxysilpropylamín v rozpúšťadle vhodný k úprave vláknitých, práškových plnív a k výrobe náterových hmôt poskytujúci tvrdý lesklý povlak.
 
SILADIL®8800:
Nenasýtený polymérny aminoalkylsilan v rozpúšťadle pre úpravu plnív a ako aditívum do živíc a plastov za účelom zlepšenia adhézie.
 
SILADIL®8900:
Filmotvorný silan, s obsahom epoxidových skupín v rozpúšťadle pre úpravu plnív pre výstuž plastov zlepšujúca ich odolnosť voči abrázii.
 
SILADIL®1510-D:
Silanolový vodný roztok polymérneho hydrolyzátu s vinylovou skupinou, zlepšujúca zmáčanie vláknitých plnív v živiciach a termoplastoch. Upravené práškové plnivá majú zvýšenú sypnú hmotnosť, lepšie tečú a ľahko sa dispergujú v polyméroch. Po vysušení poskytuje lesklý, tvrdý film.
 
SILADIL®1310-D:
Silanolový vodný roztok polymérneho hydrolyzátu s amínovou skupinou, zlepšujúca zmáčanie vláknitých plnív v živiciach a termoplastoch. Upravené práškové plnivá majú zvýšenú sypnú hmotnosť, lepšie tečú a ľahko sa dispergujú v polyméroch. Po vysušení poskytuje lesklý, tvrdý film.
 
SLOSIL®-FA:
Organokremičitý bisalkoxyaminooligomér v rozpúšťadle, vhodný k úprave kovových povrchov ako náhrada fosfátovania a chromátovania pred nanášaním náterových hmôt. Riadenou hydrolýzou je možné pripraviť vodné roztoky.
 
Copyright © 2007 SLOCHEM® s.r.o. Všetky práva vyhradené.